ارسالی های پیشنهادیOFFER POST
قسمت 10 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 9,931 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 9 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 9,511 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 8 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 14,244 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 7 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 14,736 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 6 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 12,880 views 1 دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 5 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 1,226 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 4 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 6,988 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 3 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 4,114 views 2 دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 2 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 4,463 views 2 دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...
قسمت 1 سریال Nevertheless 2021
ژانر : درام ، عاشقانه زبان : کره ای سال انتشار : 2021 محصول : کره جنوبی کارگردان : Kim Ga Ram ستارگان : Chae Jong Hyeop ، Han Eu Ddeum ، Han So-hee ، Kim Min Gwi ، Song Kang ، Yang Hye Ji
خلاصه داستان : پارک جائه آن (Song Kang ) دانشجوی رشته هنر، شخصیت خوبی دارد ولی با این حال نسبت به دیگران بی تفاوت است و دلش نمیخواهد با هیچ دختری رابطه عاشقانه داشته باشد یوونابی ( Han Soo Hee ) دانشجوی رشته هنر درهمان دانشگاهی است که پارک در آن تحصیل میکند. او از عشق اولش خود به دلایلی جدا شده و همین اتفاق باعث شده دیگر به سمت هیچ پسری نرود ولی وقتی با پارک جائه آشنا میشود همه چیز تغییر میکند و نسبت به او احساساتی پیدا میکند..
2021/06/15 1,728 views بدون دیدگاه سریال خارجی
ادامه و دانلود ...